Harte slaat haar vleugels uit

In 2013 ontstond vzw Prinses Harte, 2 maanden nadat Harte de strijd tegen kanker verloor. Het was een project zonder uitgewerkt plan. In 2025 zullen we meer dan 1000 ridder- en prinsessenpakketten uitgedeeld hebben aan kinderen met kanker. Met dat mooie vooruitzicht kiezen we nu voor een nieuwe fase van onze werking.

Overzicht

  • Van 2013 tot nu

In maart 2013 startten we met vzw Prinses Harte. Twee maanden nadat Harte de strijd tegen kanker verloor, middenin een rouwproces. We hadden geen uitgewerkt plan waarheen we met de vzw wilden gaan, wat we wilden bereiken en hoe lang we dit zouden doen. Wat we wel wisten, was dat we kinderen met kanker blij wilden maken met kleurrijke items. Omdat we zelf ervaren hadden hoeveel Harte had aan de extraatjes in het ziekenhuis.

Ondertussen zijn we 10 jaar verder: gestart als vrijwilligersorganisatie, als tijdelijk project, gegroeid tot een professionele organisatie met 2 deeltijdse medewerkers. Van een werkplek aan de keukentafel, over een flexplek in Artenova tot een eigen kantoor, het ‘Hartehuis’. Kleurrijke verwenpakketten schenken in Gasthuisberg, sinds 2016 ook in het UZA, UZ Jette en UZ Gent, en tenslotte over de taalgrens heen. Een traject om trots op te zijn.

In 2025 zullen we meer dan 1000 ridder- en prinsessenpakketten uitgedeeld hebben aan kinderen met kanker. Met dat mooie vooruitzicht kiezen we nu voor een nieuwe fase van onze werking. (terug)

We hebben samen met vrienden, collega’s en talloze vrijwilligers de afgelopen 10 jaar heel veel voor ernstig zieke kinderen betekend. We zijn hier enorm trots op. De feedback van ouders is oprecht hartverwarmend. Na 10 jaar vinden we dat het ‘mooi’ geweest is, dat het tijd is voor iets anders. We evolueren en groeien mee met ons Harte. We gaan daarom de invulling van de VZW verleggen naar iets nieuws, met evenveel aandacht voor zaken die ook nauw aansluiten bij dat waar Harte blij van werd. Binnen dezelfde pijlers waar de VZW voor staat, gaat de focus voor de komende jaren naar deze invulling:

1) We ondersteunen kinderen die strijden tegen kanker door hen momentjes van blijdschap te geven.

Sinds de start was dit via het schenken van kleurrijke ridder- en prinsessenpakketten aan elk kind dat er nood aan heeft. Deze invulling behouden we tot in 2025, het jaar waarin Harte 18 jaar wordt. Vanaf dit najaar evolueren we naar een nieuwe invulling door de muziektherapie in UZ Leuven financieel te steunen. Harte hield enorm van muziek, en het maakte haar zo blij. 

2) We steunen kankeronderzoek

We steunen kankeronderzoek door onze deelname aan de 1000km van Kom op tegen kanker. Door deel te nemen met 2 fietsteams, storten we elk jaar 11 000 € aan kankeronderzoek. (terug)

- NIEUW: Muziektherapie

Muziektherapie kan kinderen, die met een zeer ernstige ziekte geconfronteerd worden, helpen om te gaan met hun moeilijke situatie. Naast het ervaren van plezier in de muziek, kan muziektherapie de kinderen helpen een plaats te geven aan hun emoties. Onder begeleiding van een muziektherapeute kunnen ze zowel in muzikale improvisaties als in liederen uiting geven aan emoties: angst, verdriet, pijn, vreugde, boosheid enz. Deze gevoelens zijn vaak moeilijk bespreekbaar en via de muziek kan men hierbij stilstaan, soms zonder hiervoor woorden te moeten zoeken.

Tijdens het korte verblijf van Harte in Gasthuisberg, maakten we kennis met deze muziektherapie, en zagen we de positieve invloed van deze aanpak. Muziek en zingen waren voor Harte een belangrijke manier om zich te tonen, tot de laatste weken van haar veel te korte leven. Voor ze ziek werd, zong ze ook de hele tijd. Soms moesten we zelfs vragen ‘even te stoppen’. Voor ze naar de kleuterklas ging, kende ze al een heel oeuvre van buiten. Op haar afscheidsviering kreeg zij dan ook letterlijk en figuurlijk het laatste woord toen we het filmpje afspeelden waarin Harte het ‘heksenlied’ zingt.  

Daarom willen we dit belangrijk project steunen. (terug)

- MEER TOEKOMSTMUZIEK: Project ’t Gasthuis Mechelen

En we kijken ook verder. De plannen om in Mechelen een centrale ontmoetingsplaats te maken voor mensen met kanker, volgen we zeer aandachtig. We willen binnen dat centrum een rol spelen. We denken hierbij aan iets creatiefs: zingen, tekenen, dansen. Op een creatieve wijze willen we steun bieden aan mensen met kanker. In eerste instantie aan kinderen, nadien mogelijk aan een ruimere doelgroep. Als kankerpatiënt kom je (en je naasten) terecht in een rollercoaster vol medische onderzoeken en behandelingen. Emotioneel is het een heftig gebeuren, je komt terecht op een trein die met een rotvaart vooruit raast met als eindstation - hopelijk en gelukkig zeer vaak - 'genezing'. Creatieve activiteiten blijken uit wetenschappelijk onderzoek goed te werken bij het (leren) omgaan met die emoties. (terug)

In de praktijk

Deze nieuwe fase brengt een aantal veranderingen van onze werking met zich mee.

  • We gaan meer samenwerken met partnerorganisaties om zo het werk te verdelen en de impact te vergroten.
  • We zetten meer in op de inzet van vrijwilligers, zoals we ooit begonnen zijn en bouwen onze personeelsinzet af.
  • Het permanent beschikken over een eigen stekje – het Hartehuis - is niet meer noodzakelijk, we verlaten begin 2024 onze locatie in de Keizerstraat.
  • We faseren de productie van pakketten uit in 2024 en 2025. Vanaf 2024 stoppen we met onze verkoopkraampjes. Voor wie nog iets wil kopen, dat kan volop tot en met de kerstmarkt van 2023. (terug)

Heb je vragen?

Bij de FAQ's op onze website vind je wellicht al een antwoord op vragen die je hebt.

Is dat niet het geval, contacteer ons gerust via onderstaand contactformulier, mail naar info@prinsesharte.be, bel naar 0472 49 14 55 of spreek iemand van de raad van bestuur aan. (terug)

Het voelt goed

Deze nieuwe fase voelt goed aan. Omdat we kinderen met kanker en hun omgeving blijven steunen. Omdat we de druk op de werking verlagen door de nieuwe invulling die we eraan geven, en dit de mogelijkheid geeft onze missie met even veel enthousiasme te blijven nastreven. Omdat we kankeronderzoek blijven steunen door te fietsen (en we fietsen ook gewoon leuk vinden). En omdat we zo kunnen meegroeien met Harte, en op een andere manier kunnen aansluiten bij wat Harte graag deed.

We zouden het super vinden als jullie ons in de toekomst nog altijd blijven steunen en mee de sprong maken in deze nieuwe fase.