… liever een gift ten voordele van het kinderkankerfonds

Geen bloemen noch kransen, lieten we op de rouwbrief schrijven. Liever een gift ten voordele van het Kinderkankerfonds, een ideetje van de begrafenisondernemer. Een idee dat we vanaf het begin heel goed vonden. Want om eerlijk te zijn, met bloemen of kransen zijn wij op termijn niets, en ons Harte ook niet. ‘Waar moeten we daarmee blijven’ was al snel een vraag.

En we zochten het wat verder uit, want er is niet zomaar één kinderkankerfonds. Al snel waren we het erover eens dat we financiële steun wilden geven aan het Kinderkankerfonds van Leuven. Dit fonds is verbonden aan Gasthuisberg, meer bepaald aan de ‘kinderkankerafdeling waar Harte 2 weken gelegen heeft. En waar ze genoten heeft van het aanbod dat er daar was: de speelhoek, de schooljuf, de muziektherapie, de spelletjesjuf, het knutselen… allemaal extra’s die het verblijf zo aangenaam mogelijk proberen te maken.

Harte heeft ook daaraan natuurlijk niets meer, maar vele andere kinderen wel. Op die drie weken tijd werden we geconfronteerd met hetgeen al die kinderen op de afdeling meemaken, en we zijn er ons erg bewust van dat al die extra’s een must zijn. De zaken waarvan Harte nu nog kon genieten, werden ook maar mogelijk door de financiële giften aan het kinderkankerfonds. Indien we dat willen kunnen we nadien zelf beslissen waaraan het ingezamelde geld besteed moet worden.

Daarom, geen bloemen of kransen, liever een gift ten voordele van het Kinderkankerfonds Leuven op het rekeningnummer  BE45 7340 1941 7789 met mededeling 400/0008/06048.

Doe het gerust nu nog… niet voor ons maar voor ridders en prinsessen zoals ons Harteke


Lees het volgende bericht